Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas pieteikums


Pārvadātāja dati

Fiziska persona
Juridiska persona

Pieteicēja dati (Maksātājs)

Fiziska persona
Juridiska persona

Atļaujas veids

Atļaujas beigu datums nav norādīts, atļauja tiks iesniegtā kā beztermiņa atļauja
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar nenoteiktiem maršrutiem, faktisko masu līdz 52.0 t, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus un max ass slodzes - sastāviem ar piekabi vai puspiekabi.
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar nenoteiktiem maršrutiem, faktisko masu līdz 52.0 t, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus (izņemot garums 22.0 m) un max ass slodzes - sastāviem ar puspiekabi, garumā nesadalītu kokmateriāli pārvadāšanai.
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar noteiktu maršrutu - Brocēni – Liepāja, ar faktisko masu 44.0 t, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus un max ass slodzes.
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar noteiktu maršrutu – Karjers “Aiviekste” - Pļaviņas, ar faktisko masu 48.0 t, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus un ar max ass slodzi 10,0 t.
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) .
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet pārsniedzot pieļaujamo faktisko masu, bet ne vairāk kā 52.0 t
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) un faktisko masu, bet ne vairāk kā 52.0 t
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0).
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet pārsniedzot pieļaujamo faktisko masu, bet ne vairāk kā (52.0 t).
Atļauja transportlīdzekļiem un/vai to sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) un faktisko masu, bet ne vairāk kā (52.0 t).
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) .
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, nepārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet pārsniedzot pieļaujamo faktisko masu, bet ne vairāk kā 47.0 t
Atļauja transportlīdzekļu sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) un faktisko masu, bet ne vairāk kā 47.0 t
Beztermiņa atļauja transportlīdzekļa sastāviem ar nenoteiktu maršrutu, pārsniedzot pieļaujamos gabarītus, bet ne vairāk kā (H=4.5, W=4.0, L=24.0) un faktisko masu, bet ne vairāk kā (48.0 t) un max ass slodzes ne vairāk kā (13.0 t).

Transportlīdzekļu sastāvs

Kravas automobilis
Nav
Piekabe
Puspiekabe

Parametri

m
m
m
t


Asu skaits:
Slodze us asi(t):
Attālums starp asīm:

Dzītais vienass tilts bez dubultriteņiem Dzītais vienass tilts ar dubultriteņiem Dzenošais vienass tilts Divasu tilts ar starpass attālumu  < 1,0 m Divasu tilts ar starpass attālumu no 1,0 - 1,3 m Divasu tilts ar starpass attālumu no 1,3 - 1,8 m Divasu tilts ar starpass attālumu no 1,3 - 1,8 m un dzenošajai asij ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai ja abām dzenošajām asīm ir dubultriteņi un tās katras ass slodze nepārsniedz 9,5 t
Tilts Nr. 1.
Tilts Nr. 2.
Pievienot papildus tiltu

Pārvadājuma maršruts

Visi valsts autoceļi
Visi valsts autoceļi, izņemot autoceļus par kuru lietošanu maksājama autoceļu nodeva (vinjete)
BROCĒNI (CEMENTA RŪPNĪCA BROCĒNOS) - A/C A9 - LIEPĀJA, CEMENTA TERMINĀLS LIEPĀJAS OSTĀ.
KARJERS “AIVIEKSTE” KRUSTPIS NOVADĀ – DRUPUNĀŠANAS RŪPNĪCA PĻAVIŅU PILSĒTĀ
Cits maršruts

IESNIEGUMS
//kinda copy paste generation mechanic in javascript //not so hard I guess


    

IESNIEGUMS