Atļaujas

id Valsts reģistrācijas numurs Atļaujas veids Datums No Datums līdz